Нормативно-правові документи

Закон України "Про культуру"

Закон України "Про освіту"

Закон України "Про фахову передвищу освіту"

Закон України "Про позашкільну освіту"

Закон України "Про авторське право і суміжні права"

Постанова Кабінету Міністрів України "Порядок підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників " №800 від 21.08.2019 р. 

Наказ Мінекономіки України від_04.05.2022_#_1110_Про затвердження державного стандарту--Викладач мистецької школи--.pdf

Наказ МОН 09.09.2022 №805_Атестація педпрацівників.pdf - ЗАГАЛЬНООСВІТНІ ДИСЦИПЛІНИ!!!

Наказ Міністерства культури України від 12.07.2018 №628 "Питання атестації педагоічних працівників закладів (установ) освіти сфери культури та Положення про атестацію педагогічних працівників закладів (установ) освіти сфери культури (зі змінами!)

Наказ Міністерства культури та інформаційної політики України від 01.02.2022 №49 "Про затвердження Типового положення про методичну установу / методичний відділ мистецької освіти"

Наказ Міністерства культури України від 09.08.2018 №686 "Про затвердження Положення про мистецьку школу"

Наказ Міністерства культури України від 23.07.2019 №562 "Про затвердження типових освітніх програм середнього (базового) підрівня початкової мистецької освіти"

Концепція інклюзивної мистецької освіти (на сайті ДНМЦЗКМО)

I BUILT MY SITE FOR FREE USING